Al Diari de l’Educació podeu llegir una bona crònica del que va ser la Jornada El dret dels infants i adolescents a la ciutat. Millorem el nostre espai públic amb camins escolars i altres experiències”, coorganitzada per  l’IMEB i l’Institut Infància i Adolescència, que es va fer el passat 15 de desembre a l’Espai Jove La Fontana, per reflexionar sobre com aquest col·lectiu pot viure millor a l’espai públic i transformar-lo. L’article, titulat “La infància que exerceix el dret a la ciutat”, destaca un dels projectes que hi vam presentar des de La pell de la ciutat, el projecte Jocs i trobades al voltant d’una tanca que hem dut a terme amb l’escola Baró de Viver.

El projecte el vam presentar durant el tast d’experiències sobre infància, adolescència i espai públic a Barcelona, a la taula Experiències de prevenció i gestió de conflictes a l’espai públic. Aquest projecte va ser compartit pocs dies abans de la Jornada amb la regidora regidora d’Infància, Joventut i Gent Gran, Carmen Andrés. Sobre el mur que envolta l’escola i els seus possibles usos (espai de joc, espai de trobada) versa la reflexió que s’ha fet a l’escola i que els mateixos alumnes van presentar a la regidora.

Elena Guim, una de les sòcies fundadores de La pell de la ciutat, explica a l’article com el dret de la infància a ser escoltada és un dret universal i la idea és que la remodelació de la tanca sigui un projecte comunitari que involucri infància, famílies, professorat i veïnat. La infància és sovint el col·lectiu més desatès en les seves opinions, i segons remarca Elena Guim a l’article, “si els que planegen les ciutats tenen en compte les necessitats dels col·lectius més fràgils, entre els quals es compten els infants, tindrem una ciutat més amable”.

L’article continua fent un resum de les idees clau que es van despendre de la Jornada, que comptava amb la presència del pedagog especialista en infància i ciutat, Francesco Tonucci. Una jornada que es va centrar en la participació política de la infància per exercir el seu dret en les decisions sobre la planificació urbanística i dels espais públics.