UN PROJECTE PARTICIPATIU I EDUCATIU PER CONSTRUIR LA CIUTAT DE LES PERSONES


La pell de la ciutat és un projecte participatiu i educatiu que vol contribuir a l’anàlisi, reflexió i transformació de l’espai públic i la ciutat amb la implicació de les persones que l’habiten per potenciar la cohesió social i la qualitat de vida. El projecte pren la infància i la comunitat educativa com a motor i parteix de la idea d’urbanisme inclusiu, ciutat educadora i empoderament de les persones que formen part d’un entorn i un espai compartit. Mitjançant un equip interdisciplinari de persones vinculades a l’arquitectura, l’educació, la comunicació i el treball corporal, La pell de la ciutat proposa una metodologia i unes eines de treball innovadores que han de permetre entendre i construir la ciutat de les persones amb tots els agents implicats en el territori.

PER QUÈ LA PELL DE LA CIUTAT?


La veritable naturalesa de la ciutat és la seva condició d’espai divers i en contínua construcció, poblat per una barreja d’identitats en constant moviment, i sovint ple d’escenaris inesperats. De tot aquest univers complex, a vegades només percebem la superfície i ens hem acostumat a no veure tots els estrats que l’integren. Per això ens podem preguntar:  

Què hi ha sota La pell de la ciutat?


L’objectiu de La pell de la ciutat és

construir col·lectivament l’espai públic.

DINS LA PELL DE LA CIUTAT: els valors d’un projecte transformador


Mitjançant el seu caràcter interdisciplinari i innovador, La pell de la ciutat vol ser un instrument mediador que permeti:
  • Posar en valor la diversitat de l’espai públic i empoderar les persones perquè s’involucrin de manera activa i compromesa en el disseny del seu hàbitat quotidià.
  • Fer aflorar la qualitat d’aquests espais, detectar-ne les necessitats, fer-los inclusius i potenciar així la cohesió social i el benestar de les persones.
  • Donar veu a les persones (com els infants i els joves) que normalment no tenen l’oportunitat d’expressar-se en els processos de disseny urbà, treballant competències educatives específiques.
  • Potenciar el joc, les tècniques participatives i el treball corporal per fer més poroses les fronteres que divideixen els diversos espais públics.
  • Establir vincles, complicitats i xarxa entre tots els agents implicats en el territori.
  • Transformar el territori, optimitzant els recursos en funció de les necessitats detectades.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR